Papieren voor de subsidie zijn de deur uit!

Joehoeeeeeee, de papieren voor de subsidie zijn eindelijk verstuurd. Afgelopen maandag heeft Edward de volle envelop met documenten persoonlijk afgegeven bij het Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten in Halberstadt, 30 kilometer van Ballenstedt. Eigenlijk moesten de formulieren al eind september binnen zijn, maar gelukkig kregen we enkele maanden respijt. 

Wat was het een werk om al die formulieren in te vullen en de benodigde papieren bij elkaar te krijgen. Natuurlijk waren alle formulieren in het Duits, maar zelfs na het vertalen begrepen we niet precies wat er nu bedoeld en verwacht werd. Gelukkig kregen we hulp van de medewerkers van het Amtshof Eicklingen, die subsidieaanvragers begeleiden om hun aanvragen goed voor te bereiden.

LEADER

Wij hebben een aanvraag gedaan voor de zogeheten LEADER-subsidie. LEADER wordt door de Europese Unie gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling is speciaal bedoeld voor “samenwerkingsverbanden tussen organisaties, ondernemers of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.”

Nou, dat enthousiasme hebben wij zeer zeker en wij willen met onze plannen meer leven in Ballenstedt krijgen, mensen met elkaar verbinden en meer toeristen naar de regio krijgen.

Alleen de beste plannen

Wij moesten overigens eerst een ballotage door. Alle plannen werden door een comité beoordeeld, die daar een ranglijst van maakte. Alleen de beste plannen mochten een subsidieaanvraag doen, en zouden met de aanvraag geholpen worden door het Amtshof Eicklingen. Wij zaten gelukkig bij de beste plannen. Hoera, maar dat was in de zomer van 2020. Als plan hebben wij ingediend om het Fürstenbahnhof, het wachthuisje dat speciaal voor de hertog gebouwd is, weer helemaal op te knappen.

Subsidiebedrag

Wij kunnen een subsidie krijgen van 45% met een maximum hoogte van € 50.000. Zelf moeten we dan 55% betalen. Het maximale subsidiebedrag halen we makkelijk. De beste offerte om het Fürstenbahnhof weer op en top te krijgen had toch een bedrag van € 115.000. Die € 50.000 zijn dan hartstikke mooi meegenomen.

Veel geld, maar ook veel doen

Het is veel geld, maar er wordt dan ook veel gedaan voor dat geld. De houten constructie wordt hersteld en verstevigd, het dak moet compleet vernieuwd worden en krijgt weer een goed plateau waarop de vlag gehesen kan worden, het glas in lood moet hersteld worden, alle ramen en deuren moeten vervangen worden en natuurlijk moet er elektriciteit aangelegd worden. En dan vergeet ik bijna het mooiste: het prachtige plafond wordt gerenoveerd. Wat een monsterklus wordt dat. Het plafond wordt in delen gedemonteerd, in een werkplaats gerenoveerd, dan weer gemonteerd en geverfd.

Uiteindelijk?

Het Fürstenbahnhof wordt een intieme plek met historische allure voor kleine bijeenkomsten en privédiners. Op de verdieping (die er nu nog niet is) maken we een badkamer en slaapkamer zodat het huisje ook als luxe (bruids)suite verhuurd kan worden.

Comments are closed.